សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីលទ្ធផលថ្ងៃទី១៦ នៃការទទួលឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលតាមរបប០២ឆ្នាំ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ ..អានបន្ត..
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី​ការកំណត់កាលបរិច្ឆេទ​សម្រាប់ការប្រឡង​ប្រជែងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌមន្ត្រី​រាជការស៊ីវិលឱ្យចូលបម្រើការងារ​ក្នុងក្របខណ្ឌអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ។ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីលទ្ធផលថ្ងៃទី១៥ នៃការទទួលឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលតាមរបប០២ឆ្នាំ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីលទ្ធផលថ្ងៃទី១៤ នៃការទទួលឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលតាមរបប០២ឆ្នាំ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីលទ្ធផលថ្ងៃទី១៣ នៃការទទួលឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលតាមរបប០២ឆ្នាំ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ ..អានបន្ត..
ស្ថានទូតនៃ​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិតចិន ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរចំពោះអង្គភាព​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ព្រមទាំងបានផ្ញើលិខិតថ្លែងអំណរគុណពីគណៈកម្មាធិការ​ជាតិត្រួតពិនិត្យនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ជូនចំពោះ ឯកឧត្តម ឃាង សេង អនុប្រធានអង្គភាព​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ដែលបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទ ស្ដីពីសុចរិតភាពនៅក្នុងការឆ្លើយតបនឹងជំងឺ កូវីត-១៩ និងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញដោយដៃគូរ​សហប្រតិបត្តិការផ្លូវមួយ ខ្សែក្រវ៉ាត់មួយ។ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីលទ្ធផលថ្ងៃទី១២ នៃការទទួលឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលតាមរបប០២ឆ្នាំ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីលទ្ធផលថ្ងៃទី១១ នៃការទទួលឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលតាមរបប០២ឆ្នាំ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីលទ្ធផលថ្ងៃទី១០ នៃការទទួលឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលតាមរបប០២ឆ្នាំ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីលទ្ធផលថ្ងៃទី៩ នៃការទទួលឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលតាមរបប០២ឆ្នាំ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ ..អានបន្ត..
 Untitled Document