គណៈប្រតិភូអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ ស៊ីផេក SEA-PAC នៅរដ្ឋធានី វៀងច័ន្ទ ..អានបន្ត..
បិទវគ្គសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌(ថ្ងៃទី ០៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣ ) ..អានបន្ត..
សិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ ( ថ្ងៃទី ០៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣ ) ..អានបន្ត..
ពិធីបើកសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ នៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី ៣៤ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព) (ថ្ងៃព្រហស្បត្ថិ៍ ទី ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣) ..អានបន្ត..
សិក្ខាសាលាស្តីពីការវាយតម្លៃ និងត្រួតពិនិត្យ លើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ..អានបន្ត..
កិច្ចប្រជុំតំបន់អាស៊ីស្ដីពី យុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នៅថ្ងៃទី២១-២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣ ទីក្រុងកូឡាឡាំពួរ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ..អានបន្ត..
ដំណឹងមរណភាព របស់លោក ទា បេ មន្ត្រីរាជការ នៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣ ..អានបន្ត..
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ ..អានបន្ត..
 Untitled Document