សេចក្តីណែនាំស្តីពីការងារសង្កេតការណ៍ការប្រឡង សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឆ្នាំ២០១៣-២០១៤ ..អានបន្ត..
តារាងលេខទូរស័ព្ទមន្រ្តីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ទទួលបន្ទុកសង្កេតការណ៍តាមមណ្ឌលប្រឡងនានា ..អានបន្ត..
សកម្មភាពចូលរួមរបស់ថ្នាក់នាំ និងមន្រ្តីរាជការ តាមក្រសួង-ស្ថាប័នកន្លែងពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខ័នសព ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខ អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពីពុករលួយ ពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ ..អានបន្ត..
ដំណឺងមរណៈភាពរបស់ ឯកឧត្ដម ប្រាក់ សុខ អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ..អានបន្ត..
ឈ្មោះ និងលេខទូរស័ព្ទ​ថ្នាក់ដឹកនាំតាមខេត្ត និងរចនាសម្ព័ន្ធ​ការងារ​សង្កេត​ការណ៍សញ្ញាបត្រមធ្សមសិក្សាទុតិយភូមិ ឆ្នាំ ២០១៣-២០១៤ ..អានបន្ត..
មន្ត្រីកម្ពុជា ២៥ រូបទៅចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ..អានបន្ត..
ព័ត៌មាន ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំ ផ្សព្វផ្សាយ ជូន ដល់ អ្នក ស័្មគ្រចិត្ត ចូលរួម សង្កេតការណ៍ ក្នុង​ដំណើរការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំសិក្សា ២០១៣-២០១៤ ..អានបន្ត..
ការចុះត្រួតពិនិត្យមណ្ឌលប្រឡងបាក់ឌុបរបស់ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ..អានបន្ត..
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិន​ប្រក្រតីមួួយ​ចំនួននៅ​ក្នុង​​​ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ..អានបន្ត..
 Untitled Document