សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីកិច្ចសំភាសន៍រវាង ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ឱម យ៉ិនទៀង ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (អ.ប.ព.) ជាមួួយ Blue Media ..អានបន្ត..
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រវាងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និង ក្រុមហ៊ុន អ៊ីអន (ខេមបូឌា) ខូ អិលធីឌី, ក្រុមហ៊ុន ដេនសូ (ខេមបូឌា), ក្រុមហ៊ុន សាជី ប៊ុយមី (ខេមបូឌា) ខូ អិលធីឌី, ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីការលុបបំបាត់មន្ដ្រីខ្មោច ..អានបន្ត..
វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី នីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ ..អានបន្ត..
អំពីពាក្យប្តឹងលេខ ១០០៣/១៤ អ.ប.ព. ..អានបន្ត..
អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួួយធ្វើការបង្រៀនសាកល្បងសៀវភៅអប់រំស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយសម្រាប់កម្រិតមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ (ថ្នាក់ទី៧, ៨ និង៩) ..អានបន្ត..
អបអរសាទរទិវានារីអន្តរជាតិ ៨មីនា នៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួួយ ..អានបន្ត..
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញនៃ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួួយ (ក.ជ.ប.ព.) (ថ្ងៃពុធ ទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥) ..អានបន្ត..
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រលងយកមុខតំណែងប្រធាន -អនុប្រធានការិយាល័យ ..អានបន្ត..
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីអំពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីកម្មវិធីប្រឆាំងអំពើពុករលួយសម្រាប់ធុរកិច្ចនៅកម្ពុជា ..អានបន្ត..
 Untitled Document