លទ្ធផលសង្កេតការណ៍ដំណើរការ​ប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សសារការី ជំនាន់ទី២ នៃរាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ សម័យប្រឡង ០៤-០៥ ធ្នូ ២០១៧ ចំនួនសិស្សសារការី​ដែលត្រូវជ្រើសរើស ២០ រូប នៃបេក្ខជនសរុប ២២៥រូប មាន១មណ្ឌល ០៧ បន្ទប់ (រាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ) ..អានបន្ត..
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈ​នៃការយោគយល់គ្នា ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រវាងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេប (ខេមបូឌា) ឯ.ក, និងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងក្រុមហ៊ុន ថាយលីគី & ហ្គីបប៊ីន (ខេមបូឌា) ..អានបន្ត..
សារលិខិតចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខផ្ញើជូន លោក ជា សុខគឹមសួគ៌ មន្ដ្រីកម្មសិក្សា នាយកដ្ឋានអប់រំ បង្ការ និងទប់ស្កាត់ នៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារ និងសាច់សារលោហិតទាំងអស់ ..អានបន្ត..
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការទទួលឯកសារ​ប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល របស់បុគ្គលជាប់កាតព្វកិច្ច ប្រកាសរៀងរាល់២ឆ្នាំម្តង និងតំណាងរាស្ត្រ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងឃុំ-សង្កាត់ បន្ទាប់ពីគណបក្សសង្គ្រោះ​ជាតិត្រូវបានរំលាយ ..អានបន្ត..
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការទទួលឯកសារប្រកាស​ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល របស់តំណាងរាស្ត្រ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ស្រុក ខណ្ឌ និងឃុំ-សង្កាត់ ទាំងអស់បន្ទាប់ពី​គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ​ត្រូវបានរំលាយ ..អានបន្ត..
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការទទួល​ឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលរបស់តំណាងរាស្រ្ត និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និង ឃុំ-សង្កាត់ ទាំងអស់បន្ទាប់ពីគណបក្សសង្រ្គោះ​ជាតិត្រូវបានរំលាយ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការទទួលឯកសារ​ប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល របស់តំណាងរាស្រ្ត និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងឃុំ-សង្កាត់ ទាំងអស់បន្ទាប់ពី​គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ​ត្រូវបានរំលាយ ..អានបន្ត..
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការទទួលឯកសារ​ប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលរបស់តំណាងរាស្រ្ត និងសមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងឃុំ-សង្កាត់ទាំងអស់បន្ទាប់​ពីគណបក្សសង្គ្រោះ​ជាតិត្រូវបានរំលាយ ..អានបន្ត..
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការទទួល​ឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលរបស់តំណាងរាស្រ្ត និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និង ឃុំ-សង្កាត់ ទាំងអស់បន្ទាប់ពី​គណបក្សសង្រ្គោះជាតិត្រូវបានរំលាយ ..អានបន្ត..
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការទទួលឯកសារ​ប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល របស់សមាសភាព​គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ​បន្ទាប់ពីត្រូវបានរំលាយ ..អានបន្ត..
 Untitled Document