ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានចូលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិ ដែលជាអង្គការអន្ដរជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ International Anti-Corruption Academy as an international organization ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ..អានបន្ត..
ពីធីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ដល់ម្ចាស់សណ្ឋាគារ ផ្ទះសំណាក់ ក្នុងក្រុងសៀបរាប ..អានបន្ត..
ការចូលរួមសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំលើកទី៧ និង កិច្ចប្រជុំពេញអង្គ នៃសមាគមន៍អន្តរជាតិនៃអាជ្ញាធរប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (IAACA) (២២-២៤ វិច្ឆិកា ២០១៣, ទីក្រុងប៉ាណាម៉ា, ប្រទេសប៉ាណាម៉ា) ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី ៣៦ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព) (ថ្ងៃអង្គារ ទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣) ..អានបន្ត..
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការទារលុយពីសំណាក់ សមត្ថកិច្ចចម្រុះមិនត្រូវជំនាញដែលបានមកទារលុយ និងបង្ខំឲ្យអាជីវករបង់លុយប្រចាំខែ ..អានបន្ត..
ពិធីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣ នៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិព្រំ ក្នុងខេត្តប៉ៃលិន ..អានបន្ត..
គោលការណ៍ណែនាំលើការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលរបស់មន្ទីរ អង្គភាពជំនាញជុំវិញ សាលាខេត្តសៀមរាប ..អានបន្ត..
ពិធីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើ ពុករលួយ នៅច្រកទ្វារព្រំដែនក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ..អានបន្ត..
សុន្ទរកថាថ្លែងដោយ ឯកឧត្ដម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ក្នុង​ទិវាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ០៩ ធ្នូ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីថ្លែងអំណរគុណចំពោះការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធ នឹងជំងឺអេដស៍ ចំពោះការធ្វើលទ្ធកម្មសាធារណៈ ។ ..អានបន្ត..
 Untitled Document