សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីអំពី សៀវភៅណែនាំស្ដីពី "កម្មវិធីប្រឆាំងអំពើពុករលួយសម្រាប់ធុរកិច្ចនៅកម្ពុជា" ..អានបន្ត..
សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ..អានបន្ត..
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ..អានបន្ត..
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ..អានបន្ត..
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ..អានបន្ត..
ការបំភ្លឺរបស់មន្រ្តីនគរបាលនៃការិយាល័យស្ថិតិ និងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ ទៅនឹងការចោទប្រកាន់ថាមានភាពមិនប្រក្រតី ក្នុងការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ និងសៀវភៅគ្រួសារ ..អានបន្ត..
ក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ជួបប្រជុំលើកចុងក្រោយ មុនសន្និសីទរដ្ឋភាគីធំនៅរុស្សី ..អានបន្ត..
សារលិខិតចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខ សូមគោរពជូន ឯកឧត្តម សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា ..អានបន្ត..
ពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីជំនាញលទ្ធកម្មសាធារណៈ ..អានបន្ត..
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ..អានបន្ត..
 Untitled Document