ដីកាស្ដីពី ការកំណត់តម្លៃសេវា​លើការធ្វើនីត្យា​នុកូលកម្មចំពោះ វិញ្ញាបនបត្រ​បណ្ដោះអាសន្ន​មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ វិញ្ញាបនបត្រ​បណ្ដោះអាសន្ន​មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ និងវិញ្ញាបន​បត្របញ្ជាក់ការ​សិក្សាថ្នាក់ទី១២ សម័យប្រឡងឆ្នាំ២០១៩ ..អានបន្ត..
សិក្ខាសាលាស្តីពី “ការកៀងគរការ​ចូលរួមពីវិស័យ​ធុរកិច្ចក្នុងការ​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ​នៅកម្ពុជា” រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី៥០ អាណត្តិទី២ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិ​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព.) ថ្ងៃចន្ទ ១០រោច ខែភទ្របទ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ..អានបន្ត..
ដីកា ស្ដីពីការលើក​លែងការបង់​តម្លៃសេវាលើការ​បញ្ជាក់ វិញ្ញាបន​បត្របណ្ដោះ​អាសន្នមធ្យមសិក្សា​បឋមភូមិ វិញ្ញាបន​បត្របណ្ដោះ​អាសន្នមធ្យម​សិក្សាទុតិយភូមិ និងវិញ្ញាបនបត្រ​បញ្ជាក់ការសិក្សា​ថ្នាក់ទី១២ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងសួង ..អានបន្ត..
ប្រកាសអន្ដរក្រសួងស្ដីពី ការលក់លេខចុះបញ្ជី​រថយន្តគ្រួសារ និងរថយន្តធុនស្រាល ..អានបន្ត..
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី កិច្ចប្រជុំលើកទី៤៩ អាណត្តិទី២ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព.) (ថ្ងៃពុធ១៣រោច ខែស្រាពណ៍ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩) ..អានបន្ត..
ដីកា ស្តីពីការលើកលែងការ​បង់តម្លៃសេវា​លើការបញ្ជាក់ វិញ្ញាបនបត្របណ្តោះអាសន្ន​មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ វិញ្ញាបនបត្របណ្តោះអាសន្ន​មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ និងវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់​ការសិក្សាថ្នាក់ទី១២ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ។ ..អានបន្ត..
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី កិច្ចប្រជុំលើកទី៤៨ អាណត្តិទី២ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិ​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព.) (ថ្ងៃអង្គារ ១៤រោច ខែអាសាឍ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩) ..អានបន្ត..
វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី នីតិវិធីនៃការ​អនុវត្តដោយបង្ខំ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ..អានបន្ត..
គណៈប្រតិភូអង្គភាព​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (អ.ប.ព.) បានចូលរួមសិក្ខាសាលា​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ឆ្នាំ២០១៩ សម្រាប់ប្រទេសចូលរួម​គំនិតផ្តួចផ្ដើមផ្លូវមួយ ខ្សែក្រវ៉ាន់មួយ ..អានបន្ត..
 Untitled Document