[01/01/2022] ការប្រមូលព័ត៌មានចំហ​លើដំណើរការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង៖ ២៧ ធ្នូ ២០២១ ..អានបន្ត..
របាយការណ៍ ស្ដីពីដំណើរការកំណែ នៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង៖ ២៧ ធ្នូ ២០២១ សម្រាប់ថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ។ ..អានបន្ត..
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពីលទ្ធផលនៃការទទួលឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល តាមរបប០២ឆ្នាំ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ ក្នុងថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ។ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការក្រើនរំលឹកការទទួលឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល តាមរបប០២ឆ្នាំសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ ។ ..អានបន្ត..
[31/12/2021] ការប្រមូលព័ត៌មាន​ចំហលើដំណើរការ​ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង៖ ២៧ ធ្នូ ២០២១ ..អានបន្ត..
របាយការណ៍ ស្ដីពីដំណើរការកំណែ នៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង៖ ២៧ ធ្នូ ២០២១ សម្រាប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ។ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីលទ្ធផលចូលរួមសង្កេតការណ៍ដំណើរការប្រឡង​ជ្រើសរើសមន្រ្ដីរាជការស៊ីវិលក្របខ័ណ្ឌឱ្យចូលបម្រើការក្នុង​ក្រសួងកិច្ចការនារី ឆ្នាំ២០២១ សម័យប្រឡង ១៤ វិច្ឆិកា ២០២១ ចំនួនក្របខ័ណ្ឌជ្រើសរើស ២០រូប នៃបេក្ខជនសរុបចំនួន ៣៦៨រូប មណ្ឌលប្រឡង៖ វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ដ ។ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីលទ្ធផលចូលរួមសង្កេតការណ៍ក្នុងដំណើរការប្រឡង​ជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌមន្រ្ដីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឆ្នាំ២០២១ របស់ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ សម័យប្រឡង ១២ វិច្ឆិកា ២០២១ ចំនួនក្របខ័ណ្ឌជ្រើសរើស ១៨រូប នៃបេក្ខជនសរុបចំនួន ៥៨៣រូប មណ្ឌលប្រឡង៖ វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសព្រះកុសុមៈ ..អានបន្ត..
[28/12/2021] ការប្រមូលព័ត៌មានចំហលើ​ដំណើរការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង៖ ២៧ ធ្នូ ២០២១ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី៧ អាណត្តិទី៣ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិ​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព.) ថ្ងៃចន្ទ ៨រោច ខែមិគសិរ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស. ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម តុប សំ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិ​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ។ ..អានបន្ត..
 Untitled Document