ប្រកាស ស្តីពី ការប្រគល់ភារកិច្ច ជូនថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរពាណិជ្ជខេត្ត នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីពិនិត្យ និងចុះហត្ថលេខាលើពាក្យ ស្នើសុំនាំចូលអង្ករពីបរទេស ..អានបន្ត..
លទ្ធផលសិក្ខាសាលាចិន-អាស៊ាន ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ពីថ្ងៃទី ២ - ៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅទីក្រុង គុណមីង (Kunming) ខេត្តយូណាន (Yunnan) នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមាណិតចិន ..អានបន្ត..
គណៈប្រតិភូអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នឹងចូលរួមមហាសន្និបាតលើកទី៥ នៃភាគីបណ្ឌិត្យសភា ប្រឆាំងអំពើពុករលួយអន្តរជាតិ (IACA) ពីថ្ងៃទី ១០ ដល់ថ្ងៃទី ១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅទីក្រុង វីយ៉ែន ប្រទេស អូទ្រីស ..អានបន្ត..
ការបំភ្លឺរបស់ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល បំភ្លឺពីនីតិវិធីក្នុងការបែងចែក វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសឲ្យទៅបម្រើការងារ នៅតាមរាជធានី ខេត្ត ..អានបន្ត..
ប្រកាស ស្ដីពី នីតិវិធី នៃការស្នើសុំ និងការចេញវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ ប្រភពដើមទំនិញគ្រប់ទម្រង់ តាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តកម្ម ..អានបន្ត..
សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពីការប្រគល់សិទ្ធិ ជូនអគ្គនាយករងសេវាពាណិជ្ជកម្ម នៃក្រសួងពាណិ ជ្ជកម្ម ដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើវិញ្ញាបនបត្រ បញ្ជាក់ប្រភពដើមទំនិញ សម្រាប់នាំចេញកសិផល និងផលិតផលកសិកម្មកែច្នៃ ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី កិច្ចប្រជុំលើកទី១៦ អាណត្តិទី២ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ( ក.ជ.ប.ព.) (ថ្ងៃច័ន្ទ ទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦) ..អានបន្ត..
គណៈប្រតិភូអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នឹងទៅចូលរួមសិក្ខាសាលាចិន-អាស៊ាន ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ពីថ្ងៃទី ២ - ៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅទីក្រុង គុណ មីង (Kunming) ខេត្តយូណាន (Yunnan) នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមាណិតចិន ..អានបន្ត..
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីកម្មវិធីប្រកាសទ្រព្យសមប្បត្តិ និងបំណុល តាមរបប ០២ឆ្នាំ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ ..អានបន្ត..
ភារកិច្ចរបស់ក្រុមជនបង្គោល ប្រឆាំងអំពើពុករលួយប្រចាំនៅគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និងរាជធានី-ខេត្ត ..អានបន្ត..
 Untitled Document