សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន គណៈប្រតិភូគណៈកម្មការ​អធិការកិច្ចវិន័យ​បក្សកុម្មុយនិស្ដចិន ខេត្តហឺណាន និងគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យ ខេត្តហឺណាន នៃសាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិតចិន នឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការ​នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី១២-១៥ ខែវិច្ឆកា ឆ្នាំ២០១៨
 Untitled Document