ការបំភ្លឺរបស់លោក សេង សុជាតិ អធិការ នៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកស្អាង ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីក្នុង​ការអនុវត្តតួនាទីភារកិច្ច
 Untitled Document