ការបំភ្លឺរបស់លោក ហេង វុទ្ធី នាយកទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ សាលាខេត្តតាកែវ ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថា បានទាមទារប្រាក់ពី​ក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃ​មូលនិធិអភិវឌ្ឍឃុំ សង្កាត់
 Untitled Document