ការបំភ្លឺរបស់លោក ចាន់ ស៊ាង ប្រធានស្ដីទីការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់ ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិន​ប្រក្រតីក្នុង​ការអនុវត្តតួនាទី និងភារកិច្ច
 Untitled Document