ការបំភ្លឺរបស់លោក ឃុត ចាន់ថា ប្រធានមណ្ឌលសុខភាពអង្គរបាន ឃុំអង្គរបាន ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម លើការចោទប្រកាន់ ពីភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការអនុវត្តតួនាទី និងភារកិច្ច
 Untitled Document