ការបំភ្លឺរបស់លោក ផេន សុផល អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតី ក្នុងការអនុវត្តតួនាទីភារកិច្ច
 Untitled Document