ការបំភ្លឺរបស់លោក ប៊ុត ពៅ ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល និងបុគ្គលិក នៃមន្ទីរធនធាន ទឹក និងឧតុនិយមខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ពាក់ព័ន្ទនឹងភាពមិនប្រក្រតី ក្នុងការអនុវត្តតួនាទី ភារកិច្ច
 Untitled Document