ការចុះត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តការផ្ដល់សេវាសាធារណៈ សាខាពន្ធដារចំនួន ០៨ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម មន្ទីរពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងបរិស្ថាន មន្ទីរបរិស្ថាន រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាន អាកាសចរស៊ីវិល សាលាខណ្ឌសែនសុខ សាលាខណ្ឌច្បារអំពៅ និងសាលាខណ្ឌដង្កោ
 Untitled Document