ពាក្យប្តឹងលេខ ០៤៩៩/១៥៖ ការប្រមូលព័ត៌មានរបស់ក្រុមការងារ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីភាពមិនប្រក្រតី ក្នុងការអនុវត្តតួនាទីភារកិច្ចលោក ង៉ូវ សុខា មន្រ្តីចត្តាឡីស័កនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិបាវិត
 Untitled Document