ការបំភ្លឺរបស់លោក ហែម សុផាត ចៅសង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិប្រក្រតី ក្នុងការអនុវត្តតួនាទី ភារកិច្ច
 Untitled Document