ករណីភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការអនុវត្តតួនាទីភារកិច្ចរបស់ មន្រ្ដីអធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលព្រៃឈើខាងជើងបឹងទន្លេសាប ។
 Untitled Document