សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ លេខ១៦២៨ សជណ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ ស្ដីពីករណីការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលនៅអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយ និងការសម្រុះសម្រួលដោះស្រាយបណ្ដឹងរបស់ការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋខេត្តឧត្តរមានជ័យ ។
 Untitled Document