សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីលទ្ធផលសង្កេតការណ៍ ដំណើរការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជនឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងធម្មការនិងសាសនាសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ សម័យប្រឡង ០៣ មិថុនា ២០២៣ ចំនួនជ្រើសរើស ០៦ រូប នៃបេក្ខជនសរុប ២៥៤ រូប នៅមណ្ឌលប្រឡង សាលាពុទ្ធិកវិទ្យាល័យ ព្រះសុរាម្រិត និងប្រកាសលទ្ធផលស្ថាពរនៅថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣
 Untitled Document