ដីកា ស្ដីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្ត​កម្រៃសេវាគ្រប់គ្រង​សំរាម សំណល់រឹងទីប្រជុំជន នៅក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ របស់រដ្ឋបាលក្រុងព្រះសីហនុ
 Untitled Document