សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីលទ្ធផលវគ្គ​បណ្តុះបណ្តាលសមត្ថភាពរបស់​ស្ថាប័នប្រឆាំង​អំពើពុករលួយអាស៊ាន (ASEAN-PAC) តាមប្រព័ន្ធសន្និសីទវីដេអូ ដែលសហការរៀបចំឡើងដោយការិយាល័យ​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយប្រ៊ុយណេ ក្នុងអាណត្តិជាប្រធាន ASEAN-PAC និងទីភ្នាក់ងារឧក្រិដ្ឋកម្មជាតិចក្រភពអង់គ្លេស (UKNCA) ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់សិក្ខាកាមរបស់ ASEAN-PAC ទាំង១០ប្រទេស នៅថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ។
 Untitled Document