បញ្ជីឈ្មោះក្រុមការងារអង្គភាព​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយចូលរួមទប់ស្កាត់ភាពមិនប្រក្រតី​ក្នុងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង ២៧ ធ្នូ ២០២១ ។
 Untitled Document