ករណីប្តឹងលោក គង់ មង្គល ប្រធានសហគមន៍កសិកម្ម​ប្រើប្រាស់ទឹកទំនប់៧៨ជ្រាវ និងជាប្រធានសហគមន៍​ទេសចរណ៍ធម្មជាតិបឹងពារាំង ពីបទប៉ុនប៉ងមនុស្ស​ឃាតគិតទុកជាមុន និងភាពមិនប្រក្រតីក្នុង​ការអនុវត្តតួនាទីភារកិច្ច របស់លោក ក្អោប រ៉ន ចៅសង្កាត់ជ្រាវ និងលោក គង់ ប៊ឹប ចៅសង្កាត់រងទី១ សង្កាត់ជ្រាវ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
 Untitled Document