ឯកឧត្តម ងួន រតនៈ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបង់បំភ្លឺការចោទប្រកាន់
 Untitled Document