សេចក្តីជូនដំណឹង សេចក្តីប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពី ការកែសម្រួលកម្រងសេវា​សាធារណៈរបស់​ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
 Untitled Document