ឯកឧត្តម ស្រ៊ិន សុវណ្ណ ឧបការីនៃអង្គភាព​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងជាប្រធានក្រុមការងារ (ក.អ.ស.អ.) បានដឹកនាំកិច្ច​ប្រជុំលើកទី៣ នៃក្រុមការងារបច្ចេកទេស​អន្តរក្រសួងសម្របសម្រួល​ការអនុវត្តច្បាប់សម្រាប់​ស៊ើបអង្កេតបទល្មើស​សម្អាតប្រាក់ (ក.អ.ស.អ.) ពាក់ព័ន្ធវឌ្ឍនភាពការងារ​ប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទាន ភេរវកម្ម ជាមួយមន្ត្រីជំនាញជាន់​ខ្ពស់របស់កម្ពុជា ចំនួន ២៣រូប មកពី១៦អង្គភាពស្ថាប័ន។
 Untitled Document