សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីពិធីចុះ​ហត្ថលេខា​លើអនុស្សរណៈនៃការ​យោគយល់គ្នា ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រវាងអង្គភាព​ប្រឆាំងអំពើ​ពុករលួយ និងក្រុមហ៊ុន កាម៉ូម៉ិ ឡូជីស្ទីក ឯ.ក ក្រុមហ៊ុនរ៉េននើស ឡូជីស្ទីក (ខេមបូឌា) ឯ.ក
 Untitled Document