សេចក្តីណែនាំស្តីពី​ការប្រមូលចំណូល​ពីកម្រៃសេវា​សាធារណៈក្នុងការ​ផ្តល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់​ដើមកំណើតទំនិញ​សម្រាប់ការនាំចេញ​ផលិតផលគ្រឿងបង្គុំរថយន្ត​-ទោចក្រយានយន្ត និងគ្រឿងបង្គុំអេឡិចត្រូនិច
 Untitled Document