សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការប្រឡងជ្រើសរើស ចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ..អានបន្ត..
ពិធីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្មស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នៅសាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប ..អានបន្ត..
លិខិតព្រមាន ឯកឧត្តម ជា ប៉ូច តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលព្រៃវែង ..អានបន្ត..
ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​ប្រកាស​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ និង​បំណុល​ តាម​របប​០២​ឆ្នាំ​(០១-៣១ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៣) គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី​៣០​ ខែ​​មករា​ ឆ្នាំ ​២០១៣ ..អានបន្ត..
សេចក្ដី​ណែ​នាំ​ស្ដីពី នីតិវិធីក្នុង​ការ​អនុវត្ត​កម្រង​សេវា​សាធារណៈ​របស់ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ..អានបន្ត..
កិច្ច​ប្រជុំ​លើក​ទី​ ២៥ នៃ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ជាតិ​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព.) ថ្ងៃ​ពុធ​ ទី៣០ ខែមករា ​ឆ្នាំ២០១៣ ..អានបន្ត..
ទិន្នន័យអំពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល តាមរបប០២ឆ្នាំ(០១-៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣) គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៣ ..អានបន្ត..
ទិន្នន័យអំពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល តាមរបប០២ឆ្នាំ(០១-៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣) គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៣ ..អានបន្ត..
ទិន្នន័យអំពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល តាមរបប០២ឆ្នាំ(០១-៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣) គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៣ ..អានបន្ត..
សូមគោរពជូន ស្ដីពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣ ..អានបន្ត..
 Untitled Document